مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

Niavaran Cultural Historic Complex

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

Niavaran Cultural Historic Complex

مقاله های پژوهشی

فرش راور کرمان (بخش سوم)

یکی دیگر از این فرش های نفیس راور کرمان، فرشی است که در موزه پارچه و لباس های سلطنتی در معرض نمایش می باشد. این فرش با عنوان «فرش سلاطین» مصور به تصاویر پادشاهان ایرانی است که در شاهنامه فردوسی نیز نامی از آن ها برده شده است.

سوزن دوزی بلوچ

سوزن دوزی این هنر پرجذبه را نمی توان به زمان خاصی اختصاص داد اما اگر بخواهیم زمان به فعلیت رسیدن آن را بررسی کنیم شاید در حدود 100 یا 200 سال پیش از ظهور اسلام و آمدن اسلام به ایران مربوط باشد که قومی به نام اسلاوها به ناحیه ای از بلوچستان آمده و در آنجا سکنی گزیدند.

احمدشاه قاجار

احمدمیرزا هفتمین و آخرین پادشاه سلسلة قاجار در بهمن ماه سال 1275 ه.ش ، 27 شعبان 1314 ه.ق و 21 ژانویه 1898 میلادی در تبریز به دنیا آمد.

از آثار باستانی کشور خویش نگهداری کنیم

آثار باستانی هر کشور پیشینه تاریخی آن کشور محسوب می گردد و این آثار دارای ارزش و اهمیت فراوانی هستند مردم با دیدن آنها به وحدت ارزش های انسانی پی می برند و آثار باستانی را میراثی همگانی می دانند.

تاریخچه فرش راور کرمان (بخش دوم)

همانطور که در بخش نخست گفته شد برطبق نظر اکثر کارشناسان هنری، هویت و اعتبار فرش ایران مدیون فرش کرمان و اعتبار فرش کرمان مدیون فرش راور است.

فرش راور کرمان (بخش نخست)

برطبق نظر اکثر کارشناسان هنری، هویت و اعتبار فرش ایران مدیون فرش کرمان و اعتبار فرش کرمان مدیون فرش راور است. اگر چه قدیمی ترین فرش راور قدمتی بیش از چند صد سال ندارد، اما بررسی طرح ها و ویژگی های بافت قالی راور، سابقه ای نزدیک به یک هزاره را برای آن رقم می زند.

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند.

میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک غفاری

یکی از خاندان های بزرگ کاشان که نسب خود را به ابوذر غفاری -یکی از صحابه حضرت رسول اکرم (ص)- می رسانند، خاندان «غفاری» است.

موزه ها و نظم دموکراتیک

موزه به طور جدایی ناپذیری با تحولات تاریخ در ارتباط است. لاورنس ویل کولمن در اثر سه جلدی اش با عنوان «موزه های آمریکا» که آن را در آستانه جنگ دوم جهانی منتشر کرد، معتقد است که موزه ها از فراز و فرودهای بشریت، انگیزه های جدید می گیرند و ...

برق در قاجار

در ایران روشنایی تا اواسط قرن نوزدهم میلادی، شمع و چراغهای روغنی بوده است. در دهه 1870 میلادی چراغهای نفتی به بازار آمد. شروع استفاده از این نوع چراغها در ایران، مربوط به سالهای پایانی سلطنت ناصرالدین شاه می شود.

آثار لاکی درب ها و سقف های دوره قاجار

آثار نقاشی های روی چوب با نقش گل و مرغ از ویژگی های شناخته شده در دورة زندیه و قاجاریه می باشد که در تزئینات روی دیوار و سقف ها مورد استفاده قرار گرفته است.

پارچه کشی در اروپا و کاخ اختصاصی نیاوران

رونق هنر پارچه کشی روی دیوار در قرن 17 میلادی همراه با سبک معماری باروک آغاز شد ، در رمانی که کاخ ورسای بین 1660 و 1680 میلادی ساخته شد، این حرفه نه تنها فرانسه بلکه انگلستان و هلند را هم تحت تاثیر قرار داد.

سرزمین آند

در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران سفالینه هایی از تمدن های مختلف سرزمین آند همچون تامالامک، فرهنگ ویکوس، تمدن موچیکا، تمدن چیمو، تمدن رکوای، تمدن چانکای، تمدن ناسکا، تمدن تیاهواناکو و تمدن مایا جلوه نمایی می کنند.

مهار کردن قارچ و حمله حشرات در بناهای تاریخی و آثار موزه ای

مهار کردن قارچ و حمله حشرات در بناهای تاریخی و آثار موزه ای از جمله راهکارهای حفاظت پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز آسیب به این بناها و آثار است که پرداختن به آن از موارد مهم و ضروری در فضاهای مختلف بالاخص بناهای تاریخی و قدیمی است.

46 - 60 of 65

آخرین مطالب