روابط عمومی

میثم جعفری

رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی


تلفن: 22282020

 22282016- داخلی 2272

نمابر: 22287012

 

شناسه خبری: 81
تاریخ انتشار: 1392/11/1208:28
هشتگ ها: #روابط عمومی

آخرین مطالب