معرفی کتاب

به بهانه یکم اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی معرفی گلستان سعدی از گنجینه موزه کوشک احمدشاهی

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی (606-690 هجری قمری) شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی در نظامیه بغداد که مهمترین مرکز علم و دانش جهان اسلام در آن زمان به حساب می آمد تحصیل کرد و پس از سفرهای بسیار به زادگاه خود، شیراز بازگشت و تجارب خود را به نگارش در آورد.

به بهانه ۱۰ اردیبهشت؛ روز ملی خلیج فارس معرفی مجموعه اطلس‌های جغرافیایی در گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

روز ملی خلیج فارس بهانه‌ای شد تا از میان اطلس‌های موجود در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران نگاهی داشته باشیم به نام خلیج فارس در نقشه ایران. همانطور که از شواهد پیداست، اقلیم ایران و نام خلیج فارس در همه نقشه‌های کهن به کار رفته‌ است.

به مناسبت 10 اردیبهشت؛ خلیج فارس؛ امتداد یک میراث

نام خلیج فارس میراث معنوی این سرزمین به شمار می‌آید که ریشه در تمدن ایرانی دارد و قرن‌های متمادی است که بر این گستره آبی سایه افکنده و هزاران سال است که جهانیان، این خلیج را با نام خلیج فارس می‌شناسند.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآنی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد محمدشفیع تبریزی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته و تمام عناوین و سرسوره‌ها به صورت مطلانویسی به اجرا درآمده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال 1265 هجری‌قمری (1228 خورشیدی) توسط استاد محمدتقی مشهدی به خط جامع‌نویسی (نسخ، رقاع و نستعلیق) و با عیار استادی به نگارش در آمده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد زین‌العابدین قزوینی به خط جامع‌نویسی (نسخ، ثلث و رقاع) و با عیار استادی به نگارش در آمده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این کتاب از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال 973 هجری‌قمری (945 خورشیدی) توسط استاد اسکندر ابن عبدالله هروی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار ممتاز به نگارش درآمده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد چیره‌دست، وصال شیرازی به خط جامع‌نویسی (نسخ، رقاع و شکسته نستعلیق) و ترجمه به خط نستعلیق با عیار استادی نگارش یافته است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال 1122 هجری‌قمری (1089 خورشیدی) توسط استاد احمد نیریزی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته و در کتابت آن از مطلانویسی و رنگین‌نویسی (شنگرف و لاجورد) استفاده شده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال ۱۲۲۵ هجری‌قمری (۱۱۸۹ خورشیدی) توسط استاد محمدابراهیم ابن محمدجعفر قزوینی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن نفیس در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن نفیس در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده دهم هجری‌قمری توسط ملا علاءالبیک تبریزی (علاء‌الدین تبریزی) با خط جامع‌نویسی (رقاع، شکسته نستعلیق، نسخ، نستعلیق) با عیار ممتاز نگارش یافته و مطلّانویسی در قسمت‌هایی از کتاب استفاده شده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن نفیس موجود در گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

قرآن نفیس موجود در گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال ۱۳۲۵ هجری‌قمری (۱۲۸۶ خورشیدی) توسط استاد محمدابراهیم قمی با خط جامع‌نویسی (رقاع، نسخ، نستعلیق و شکسته‌نستعلیق) با عیار استادی نگارش یافته است.

به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ معرفی شاهنامه شاملو از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

نسخه خطی شاهنامه شاملو (تهیه شده به فرمایش میرزا حسین‌خان شاملو حاکم هرات) تاریخ کتابت: رمضان ۱۰۰۸ هجری‌قمری

به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان؛ معرفی شاهکار بی مانند اشرف الکتاب در موزه کتابخانه نیاوران

نسخه خطی کلام الله مجید رقم: زین العابدین ابن محمدتقی اصفهانی ملقب به "اشرف الکتّاب" تاریخ کتابت: پانزدهم شعبان 1247 هجری قمری به درخواست فتحعلی شاه قاجار

1 - 15 of 60

آخرین مطالب