زمان بازدید از ساعت 9:00 الی 19:00 و آخرین زمان جهت ورود ، ساعت 18:00 میباشد.

شناسه خبری: 3511
تاریخ انتشار: 1403/1/2209:50
هشتگ ها: #مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران, #زمان بازدید

آخرین مطالب