پادکست نیاوران

شماره ششم پادکست نی آوران اسباب کشی (بخش دوم)

فصلی و بخشی از تاریخ معاصر با شمال شرقی کلان شهر تهران و مجموعه‌ کاخ موزه‌ نیاوران گره می‌خورد. 

شماره پنجم پادکست نی آوران اسباب کشی (بخش اول)

فصلی و بخشی از تاریخ معاصر با شمال شرقی کلان شهر تهران و مجموعه‌ کاخ موزه‌ نیاوران گره می‌خورد.

شماره چهارم پادکست نی آوران در آستانه

در آستانه‌ باغ ایستاده‌ام، در ابتدای راه. شکوه و جمالی دارد این مجموعه با این درختان سر به فلک کشیده که عمری دیرسال دارند.

شماره سوم پادکست نی آوران شاه بی شین

درختای سر به فلک کشیده نیاوران که شاخ در شاخ صف کشیده و سر به آسمون سائیده‌اند،

شماره دوم پادکست نی آوران از قاجار تا فرار

کم می‌دونیم از خودمون، از تاریخ و فرهنگ‌مون، از سرگذشت‌مون. خبری نداریم از اونچه بر سرمون اومده و از سرمون گذشته. اصلش خودمون رو کم می‌شناسیم. کم دوست داریم؛ نامهربونیم با هم.

شماره اول پادکست نی آوران گشت‌و‌گذاری تازه در کوچه پس کوچه‌های تاریخ معاصر

گشت‌و‌گذاری تازه در کوچه پس کوچه‌های تاریخ معاصر. ملاقات دیروز در امروز، تماشای شنیداری گذشته‌ای در اکنون. شرح آنچه بود و شد، نقد آنچه گشت و هست، دوره‌ فصلی از تاریخ، برگی از تقویم، شرحی از سوانح احوال و ایام مجموعه‌ نیاوران در پادکست «نی‌آوران» این فصل را با من بخوان ...

آخرین مطالب