مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

Niavaran Cultural Historic Complex

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

Niavaran Cultural Historic Complex

مقاله های پژوهشی

طراحی دکوراسیون داخلی کاخ ها با انواع مبلمان

مبلمان همواره یکی از مهمترین بخشهای طراحی دکوراسیون می باشد و بر خلاف تصور برخی شامل بسیاری از وسایل و نه فقط مبل راحتی اتاق نشیمن یا مبل رسمی اتاق پذیرایی است.

مفرغ ها ی لرستان موجود در کاخ اختصاصی نیاوران

اطلاعات جامعی از چگونگی وجود این آثار در کاخ اختصاصی نیاوران وجود ندارد ولی به احتمال زیاد این اشیاء هدیه بوده اند یا توسط فرح دیبا خریداری شده و در میان کلکسیون شخصی وی در این مکان نگه داشته می شده است.

«آیین سلام در دربار قاجار»

هر ساله در دربار قاجار به مناسبت‏های مختلف، مراسم سلام خاص (که در آن شاهزادگان و صاحب‏منصبان حضور داشتند) و مراسم سلام عام (که به طور عموم برگزار می‏شد) انجام می شد.

لیتوگرافی(چاپ سنگی)

تفکر واندیشه وتمایلات انسان او را برآن داشت که به ثبت وضبط وقایع ورویدادها بر روی اشیا، مختلف از جمله استخوان , سنگ وچوب بپردازد تا قادر به نگهداری از آنها وپاسخگوی فطرت انسانی مبنی برجاودان ماندن اندیشه ها باشد.

معماری نور و سابقه استفاده از سقف متحرک در معماری

فروغی: بسترساز تلفیق معماری مدرن با معماری سنتی ایران

61 - 65 of 65

آخرین مطالب