معرفی آثار موزه ها

به بهانه ۱۰ اردیبهشت؛ روز ملی خلیج فارس معرفی مجموعه اطلس‌های جغرافیایی در گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

روز ملی خلیج فارس بهانه‌ای شد تا از میان اطلس‌های موجود در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران نگاهی داشته باشیم به نام خلیج فارس در نقشه ایران. همانطور که از شواهد پیداست، اقلیم ایران و نام خلیج فارس در همه نقشه‌های کهن به کار رفته‌ است.

به مناسبت 10 اردیبهشت؛ خلیج فارس؛ امتداد یک میراث

نام خلیج فارس میراث معنوی این سرزمین به شمار می‌آید که ریشه در تمدن ایرانی دارد و قرن‌های متمادی است که بر این گستره آبی سایه افکنده و هزاران سال است که جهانیان، این خلیج را با نام خلیج فارس می‌شناسند.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآنی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد محمدشفیع تبریزی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته و تمام عناوین و سرسوره‌ها به صورت مطلانویسی به اجرا درآمده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال 1265 هجری‌قمری (1228 خورشیدی) توسط استاد محمدتقی مشهدی به خط جامع‌نویسی (نسخ، رقاع و نستعلیق) و با عیار استادی به نگارش در آمده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد زین‌العابدین قزوینی به خط جامع‌نویسی (نسخ، ثلث و رقاع) و با عیار استادی به نگارش در آمده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این کتاب از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال 973 هجری‌قمری (945 خورشیدی) توسط استاد اسکندر ابن عبدالله هروی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار ممتاز به نگارش درآمده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد چیره‌دست، وصال شیرازی به خط جامع‌نویسی (نسخ، رقاع و شکسته نستعلیق) و ترجمه به خط نستعلیق با عیار استادی نگارش یافته است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال 1122 هجری‌قمری (1089 خورشیدی) توسط استاد احمد نیریزی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته و در کتابت آن از مطلانویسی و رنگین‌نویسی (شنگرف و لاجورد) استفاده شده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال ۱۲۲۵ هجری‌قمری (۱۱۸۹ خورشیدی) توسط استاد محمدابراهیم ابن محمدجعفر قزوینی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن نفیس در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن نفیس در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده دهم هجری‌قمری توسط ملا علاءالبیک تبریزی (علاء‌الدین تبریزی) با خط جامع‌نویسی (رقاع، شکسته نستعلیق، نسخ، نستعلیق) با عیار ممتاز نگارش یافته و مطلّانویسی در قسمت‌هایی از کتاب استفاده شده است.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ معرفی قرآن نفیس موجود در گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

قرآن نفیس موجود در گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال ۱۳۲۵ هجری‌قمری (۱۲۸۶ خورشیدی) توسط استاد محمدابراهیم قمی با خط جامع‌نویسی (رقاع، نسخ، نستعلیق و شکسته‌نستعلیق) با عیار استادی نگارش یافته است.

نگاهی به دو نقاشی شمایلی شاخص از گنجینه کاخ موزه اختصاصی نیاوران

نقاشی های شمایلی-ICON قدیم ترین و رایج ترین معنای ICON که از ریشه یونانی Eikon است در تاریخ هنر دینی مسیحی به تمثالی مورد عبادت با تصاویر مسیح و غالباً «مریم عذرا و مسیح کودک» اشاره دارد.

آشنایی با اثر ایوارال از پیشگامان جنبش "اپ آرت"

بدون عنوان (۱۹۷۴) هنرمند: ژان پیر وازارلی "ایوارال" (۲۰۰۲-۱۹۳۴) تکنیک: رنگ‌روغن روی بوم ابعاد: ۸۰*۸۰ سانتی‌متر محل نگهداری: گنجینه کاخ‌موزه صاحبقرانیه

نگاهی به منظره نگاری در آثار تئودور هینس

بدون عنوان هنرمند: تئودور هینس Theodore Hines (1860-1889) تکنیک: رنگ روغن روی بوم ابعاد: 66*106 سانتی متر محل نگهداری: گنجینه کاخ موزه صاحبقرانیه

16 - 30 of 273

آخرین مطالب