گزارش تصویری/ویژه برنامه های بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در مجموعه نیاوران