گالری جهان نما

چهارشنبه 25 خرداد 1401 - 16:22
قسمتی از ساختمان جنبی موزه جهان نما که پيشتر به بخش مخابرات کاخ اختصاص داشته است، در دهه هفتاد به گالری جهان نما تبديل شد.

قسمتی از ساختمان جنبی موزه جهان نما که پيشتر به بخش مخابرات کاخ اختصاص داشته است، در دهه هفتاد به گالری جهان نما تبديل شد تا امکان معرفی هنرمندان معاصر و همچنين هنرهای ملی سنتی کشور در کنار آثار موزه ای فراهم شود.

شناسه خبری: 2977
تاریخ انتشار: 1401/3/2516:22
هشتگ ها: #گالری, #نگارخانه, #جهان نما

آخرین مطالب