گالری جهان نما

قسمتی از ساختمان جنبی موزه جهان نما که پيشتر به بخش مخابرات کاخ اختصاص داشته است، در دهه هفتاد به گالری جهان نما تبديل شد.
شناسه خبر: 2977
تاریخ خبر: 1401/3/25 16:22

قسمتی از ساختمان جنبی موزه جهان نما که پيشتر به بخش مخابرات کاخ اختصاص داشته است، در دهه هفتاد به گالری جهان نما تبديل شد تا امکان معرفی هنرمندان معاصر و همچنين هنرهای ملی سنتی کشور در کنار آثار موزه ای فراهم شود.