خروج محمدرضا پهلوی از کشور از کاخ نیاوران

زمین چمن شمال کاخ نیاوران در روز 26 دی ماه 57 محل استقرار هلی کوپتری شد که آمده بود تا خانواده پهلوی را ببرد. هلی کوپتر ساعت 11 و 30 دقیقه در فرودگاه مهرآباد نشست و روز بعد روزنامه های تهران با تیتری کوتاه تر و درشت تر از همه تیترهای مرسوم نوشتند: «شاه رفت».
شناسه خبر: 2970
تاریخ خبر: 1401/3/22 13:54

کاخ ها پلمپ شد و سپس در بهمن ماه 1357 توسط گارد شاهی تحویل نیروهای محلی نیاوران و پیش نماز و روحانی معتمد محل، حاج آقا سید مصطفوی داده شد. کنکاش در خاطره ثبت نشده آن روزها نشان می دهد که مردم نه تنها به سمت آوار کردن و بردن نرفتند، بلکه حصار می ساختند تا از آن گنجینه حفاظت کنند. علت این امر را باید در باور مردم به ارزش فرهنگی تاریخی این مجموعه و آثار موجود در آن و تعلق خاطر به «نیاوران» برای مردمی که سال ها در این محدوده می زیسته اند، جستجو کرد. آنها 22 بهمن در مسجد گرد هم آمدند، کمیته نیاوران را ساختند و در روزهای بعد پاسداران گنجینه تاریخی نیاوران شدند و پایه موزه های آینده را ایجاد نمودند.

تا سال 1365 این مجموعه تحویل نماینده دولت وقت (دولت بازرگان) بود و در دوره ای دیگر نیز کلیه اموال کاخ ها، صورت برداری و ارزش گذاری شد. بر اساس لایحه قانونی مربوط به کاخ موزه های نیاوران و سعد آباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط مصوب 23/01/1359 شورای انقلاب، تمامی اموال موجود در کاخ های فوق الذکر توسط کمیسیونی که با عضویت نمایندگان نخست وزیری، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران و بانک ملی، دادستانی کل کشور و بنیاد مستضعفان (موسوم به هیأت هفت نفره) تشکیل شد، مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفت و کلیه اموال ارزش گذاری شد و طبق صلاحدید این گروه، طلاهای موجود در این کاخ ها، تحویل بانک مرکزی داده شد و بعضی اموال دیگر تحویل بنیاد مستضعفان گردید و نهایتاً پس از تهیه فرم ها و لیست های صورتحساب و شناسنامه های اموالی و چیدمان موزه ای در سال 1365 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کاخ موزه برای بازدید عموم گشایش یافت.