فتوکلیپ/آیین های عاشورایی تهران با نگاهی ویژه به شمیران

ویژه برنامه آیین های عاشورایی تهران با نگاهی ویژه به شمیران هشتم شهریور 1402 در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.

تصویر و تدوین: کریم صباغی/فاطمه طیبه