مشروطه‌شناسی

يکشنبه 15 مرداد 1402 - 09:19
مشروطه‌شناسی، شناخت تاریخی تحلیلی نهضت‌های اسلامی معاصر ایران

مؤلف: موسی نجفی

ناشر: آرما

کتاب مشروطه شناسی، مجموعه مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی های دکتر موسی نجفی با موضوع شناخت تاریخی تحلیلی نهضت های اسلامی معاصر ایران است. نویسنده در این کتاب با تقسیم بندی نهضت بیداری اسلامی در ایران به دوران قبل و بعد از مشروطه، سعی در ارائه شاخص فکری و تاریخی داشته است.

اثر حاضر، با هدف شناخت هویت تاریخی و در موضوعات تاریخ تحولات معاصر، شناخت اندیشه‌ها و نهضت‌ها، تجددشناسی و تمدن اسلامی و رویارویی با تمدن غرب منتشر شده است. این کتاب، دربردارندة مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها و گفتارهایی است که دربارة «نهضت‌ بیداری اسلامی» در ایران، طی دو دهة اخیر نگارش یافته است. مطالب در چهار بخش تدوین شده و موضوعاتی چون: نهضت تحریم تنباکو، ماهیت مشروطه، اندیشة سیاسی مشروطیت ایران، آسیب‌شناسی مشروطیت، بازیابی تمدن اسلامی در عصر مشروطیت و... مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

شناسه خبری: 3289
تاریخ انتشار: 1402/5/1509:19
هشتگ ها: #معرفی کتاب, #مشروطه, #کاخ نیاوران

آخرین مطالب