گزارش تصویری/برنامه مشارکتی آموزشی "ماجراجویی یوکایدی، محافظ طبیعت" در باغ موزه نیاوران