فیلم/بررسی و مطالعۀ دو دست تخت فیل نقرۀ کاخ موزه صاحبقرانیه

کاخ صاحبقرانیه با دارابودن مجموعه ای ارزشمند از آثار هنری، تعدادی از منحصر به فردترین آثار دورۀ قاجار را در درون خود جای داده است. یکی از این آثار تخت فیل های نقرۀ موجود در کاخ صاحبقرانیه می باشد. از آنجا که آثار مذکور تاکنون به طور مستقل مورد مطالعۀ و پژوهش قرار نگرفته بود، در این پژوهش ضمن بررسی آثار و ملحقات آنها، بر اساس اسناد و مستندات تاریخی به پیشینۀ تاریخی آثار نیز پرداخته شد.

بر اساس اسناد و مطالعات صورت گرفته مشخص شد که یکی از تخت ها همراه با لوازم جانبی آن از هندوستان به ناصرالدین شاه قاجار هدیه شده بود؛ و از آن در مراسم تعزیه تکیه دولت استفاده می‌شده است.

شناسه خبری: 3228
تاریخ انتشار: 1402/3/417:48
هشتگ ها: #هفته میراث فرهنگی, #تخت فیل, #کاخ صاحبقرانیه

آخرین مطالب