بازدید قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور از میز مجموعه نیاوران

فیلم/حضور مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در رویداد «میدان موزه ها»