نیاوران همچو نـــی با نفس صاحب نفسان نیاوران تـــر می شـــود

Niavaran is like a straw that gets wet with the soul of Niavaran.

به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران خوش آمدید

Welcome to Niavaran Cultural-Historic Complex