پنجمین نشست نیاوران برگزار می شود

ارتش شاهنشاهی از خیال تا واقعیت

«ارتش شاهنشاهی از خیال تا واقعیت» عنوان پنچمین نشسست نیاوران است.
شناسه خبر: 3108
تاریخ خبر: 1401/11/18 09:22

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در این نشست که روز چهارشنبه 19 بهمن 1401 برگزار می شود آقای شاداب عسگری پژوهشگر تاریخ معاصر به بررسی وضعیت ارتش شاهنشاهی در دوران پهلوی دوم می پردازد.

نشست نیاوران به موضوعات مهم تاریخی می پردازد و شرکت در این جلسات برای عموم آزاد است.

این نشست چهارشنبه 19 بهمن ساعت 10 تا 12 در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران واقع در میدان شهید باهنر (نیاوران) برگزار خواهد شد.