در نشست تخصصی «رنجی که در موزه داری می کشیم» در مجموعه نیاوران عنوان شد؛

پژوهش در موزه باید هدفمند و کاربردی باشد

نشست تخصصی «رنجی که در موزه داری می کشیم» صبح 27 آذر 1401 با سخنرانی رضا دبیری نژاد در سالن کنفرانس مجوعه نیاوران برگزار شد.
شناسه خبر: 3072
تاریخ خبر: 1401/9/27 09:45

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در این نشست رضا دبیری نژاد پژوهشگر و مدیر موزه ملک با بیان اینکه پژوهش در موزه باید هدفمند و کاربردی باشد توضیح داد: رویکردها و موضوعات پژوهشی در موزه ها باید در سه حوزه مستندنگاری، تولید رویدادهای موزه ای و حفاظت و نگهداری انجام شود.

او نگاه تقلیل گرایانه در موزه را از رنج های اساسی در موزه داری دانست و گفت: از دیگر رنج های مهم ما در موزه نوع نگاه به موزه داری است که بسیار آنرا سطحی جلوه می دهد و نگاه تقلیل گرایانه باعث زیست در یک فضای ناپایدار در موزه ها شده است.

او ادامه داد: تصور از موزه های مختلف در حالت کلی و خاص باید عوض شود و هر موزه باید تعریف مختص به خود داشته باشد و فعالیت ها براساس آن صورت گیرد و نگاه کمی به موزه ها موجب تقلیل گرایی در حوزه موزه داری است.

دبیری نژاد موزه داری را تخصصی دانست که نقش مکمل و کمک دانشی دارد و توقع از موزه دار باستان شناسی، مردم شناسی و یا تاریخ شناسی نیست.

او با بیان اینکه موزه تنها محل نگهداری اشیا نیست و چنین نگاهی در موزه یک نگاه تقلیل گرایی است تصریح کرد: فرآیندها و دانش های مربوط به موزه مهم است و موزه همانند یک کودک یا نهال نیاز به مراقبت و سرکشی دارد تا دیده شود.