در نشست تخصصی «رنجی که در موزه داری می کشیم» در مجموعه نیاوران عنوان شد؛
پژوهش در موزه باید هدفمند و کاربردی باشد

نشست تخصصی «رنجی که در موزه داری می کشیم» صبح 27 آذر 1401 با سخنرانی رضا دبیری نژاد در سالن کنفرانس مجوعه نیاوران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در این نشست رضا دبیری نژاد پژوهشگر و مدیر موزه ملک با بیان اینکه پژوهش در موزه باید هدفمند و کاربردی باشد توضیح داد: رویکردها و موضوعات پژوهشی در موزه ها باید در سه حوزه مستندنگاری، تولید رویدادهای موزه ای و حفاظت و نگهداری انجام شود.

او نگاه تقلیل گرایانه در موزه را از رنج های اساسی در موزه داری دانست و گفت: از دیگر رنج های مهم ما در موزه نوع نگاه به موزه داری است که بسیار آنرا سطحی جلوه می دهد و نگاه تقلیل گرایانه باعث زیست در یک فضای ناپایدار در موزه ها شده است.

او ادامه داد: تصور از موزه های مختلف در حالت کلی و خاص باید عوض شود و هر موزه باید تعریف مختص به خود داشته باشد و فعالیت ها براساس آن صورت گیرد و نگاه کمی به موزه ها موجب تقلیل گرایی در حوزه موزه داری است.

دبیری نژاد موزه داری را تخصصی دانست که نقش مکمل و کمک دانشی دارد و توقع از موزه دار باستان شناسی، مردم شناسی و یا تاریخ شناسی نیست.

او با بیان اینکه موزه تنها محل نگهداری اشیا نیست و چنین نگاهی در موزه یک نگاه تقلیل گرایی است تصریح کرد: فرآیندها و دانش های مربوط به موزه مهم است و موزه همانند یک کودک یا نهال نیاز به مراقبت و سرکشی دارد تا دیده شود.