نمایشگاه "مشروطه، از تهران تا صاحبقرانیه" در تالار آبی