با انعقاد تفاهم نامه همکاری؛

نیاوران در خدمت ناشنوایان

تفاهم نامه همکاری آموزشی، علمی، فرهنگی و پژوهشی میان مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و انجمن خانواده ناشنوایان ایران صبح 30 تیر 1401 منعقد شد و این مجموعه برای نخستین بار در راستای خدمات رسانی مناسب موزه به ناشنوایان گام برداشت.
شناسه خبر: 3005
تاریخ خبر: 1401/4/30 07:07

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران این تفاهم نامه در راستای سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و در جهت بهره مندی مستمر و نظام مند از  خرد جمعی و جلب کمک و همکاری بخش های مختلف جامعه به منظور معرفی، آموزش و حفاظت از میراث فرهنگی کشور و همچنین برقراری عدالت توزیع محتوا و تسهیل در ارائه خدمات شایسته و برابر به تمامی گروه های مخاطب جامعه به امضای دو طرف رسید.

ترویج، معرفی و انعکاس ارزش های میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، تعمیق شناخت ارزش های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، فرهنگ سازی صیانت از آثار ارزشمند فرهنگی، تاریخی و طبیعی، ارتقای توانایی مجموعه های فرهنگی در پاسخگویی و جلب گروه های خاص مخاطب و ایجاد فرصت های اجتماعی و فرهنگی برای فعالیت و همکاری ناشنوایان کشور و بهره برداری از سایر توانایی های مهجور مانده در این گروه از جامعه از اهداف انعقاد تفاهم نامه یاد شده است.