نمایشگاه "هنر موزه ای" با نمایش نفیس ترین انگشترهای هنری و معنوی جهان در تالار آبی