بخش دوم

مراسم اعطای گواهی‌ ۲۷ شهر و روستای ملی صنایع‌دستی