بخش نخست

مراسم اعطای گواهی‌ ۲۷ شهر و روستای ملی صنایع‌دستی