مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

Niavaran Cultural Historic Complex

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

Niavaran Cultural Historic Complex

آغاز پروژه مرمت و باز سازی کاشیکاری ستون های ایوان غربی کاخ اصلی

يکشنبه 8 بهمن 1402 - 11:28
این پروژه در محل ساختمانی که به کاخ اختصاصی یا کاخ اصلی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران موسوم است اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ، این عمارت با الهام از اصول معماری ایرانی در دو طبقه اصلی و یک سرسرا با سقف متحرک و سه ایوان ستون دار ساخته شده است. ستون های ایوان ها با استفاده از مصالح روز آمد ساخته شده و با استفاده از کاشی های قطع بسیار کوچک آراسته شده اند. این کاشی ها تحت تاثیر عوامل مخل محیطی دچار آسیب ها و تخریب های موضعی شده و نیاز مبرم به مرمت و حفاظت دارند .

از اینرو پس از مطالعات اولیه شامل آسیب شناسی کاشی ها و مطالعات فن شناختی و آنالیز های دستگاهی کاشی ها و پس از تدوین طرح مرمت، اقدام به ساخت کاشی برای بخش های تخریب شده گردید و اکنون با اتکا بر مطالعات انجام شده و همچنین طرح مرمت ، مراحل اجرایی پروژه مرمت کاشی کاری از ابتدای بهمن ماه 1402 آغاز شده است.

کارفرما : مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

ناظر: مهندس مهدی کلیایی ، مسئول واحد حفاظت و مرمت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجری : مهندس مجتبی نریمانی 

 مدت زمان اجرا :  یک ماه 

شناسه خبری: 3446
تاریخ انتشار: 1402/11/811:28
هشتگ ها: #مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران, #حفاظت و مرمت

آخرین مطالب