فیلم/روز کارمند گرامی باد... گوشه ای از فعالیت کارکنان مجموعه نیاوران

 

روز کارمند بر تمام تلاشگران عرصه خدمت رسانی به مردم گرامی باد

گوشه ای از فعالیت کارکنان مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

تصویر و تدوین: کریم صباغی