فیلم/اجرای گروه های آیینی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران 2...نوروز 1402