فیلم/اجرای ویژه برنامه کودک با محوریت آموزش میراث فرهنگی (با اجرای گروه عموصفا و گیگیلی ها)...نوروز 1402