فیلم/اجرای گروه های آیینی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران 1...نوروز 1402