هفتمین نشست نیاوران برگزار می شود

رستاخیز استبداد

«رستاخیز استبداد» با نگاهی به نظام تک حزبی پهلوی عنوان هفتمین نشست نیاوران است.
شناسه خبر: 3127
تاریخ خبر: 1401/12/9 14:38

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در این نشست که روز چهارشنبه دهم اسفند 1401 برگزار می شود دکتر ابراهیم متقی  پژوهشگر علوم سیاسی و استاد و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مناسبت سالروز صدور فرمان شاه برای برقراری نظام تک حزبی و تشکیل حزب رستاخیر در 11 اسفند 1353 به بررسی چرایی پیدایش و افول حزب دولت ساخته رستاخیز خواهد پرداخت.

نشست نیاوران به موضوعات مهم تاریخی می پردازد و شرکت در این جلسات برای عموم آزاد است.

این نشست چهارشنبه دهم اسفند ساعت 10 تا 12 در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران واقع در میدان شهید باهنر (نیاوران) برگزار خواهد شد.