حضور فعال مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران