مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار می‌کند:

"سیری در زمانه و کارنامه امیر کبیر"

سیر زندگی و کارنامه اقدامات میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم برجسته دوره ناصری در دومین "نشست نیاوران" مورد بررسی قرار می گیرد.
شناسه خبر: 3084
تاریخ خبر: 1401/10/8 13:18

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در این نشست دکتر محمدرضا بهزادی سندپژوه و پژوهشگر تاریخ معاصر و دکتر زهرا حاتمی نویسنده و پژوهشگر دوره قاجار به بررسی شرایط ایران در دوره ناصرالدین شاه و همچنین نقش امیرکبیر در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در این مقطع تاریخی خواهند پرداخت.

این نشست روز یکشنبه 11 دی ماه 1401 از ساعت 10 صبح تا 12 و در ادامه سلسله نشست‌هایی است که در مجموعه فرهنگی تاریخ نیاوران (میدان شهید باهنر) برگزار می‌شود.

شرکت در این جلسه برای عموم آزاد است.