ورود دوچرخه سواران گروه همرکاب به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

تعدادی از ورزشکاران دوچرخه سوار گروه همرکاب، ظهر امروز سوم تیر 1401 با رکاب زنی بین دو مجموعه سعدآباد و نیاوران، با آثار تاریخی و فرهنگی این دو مجموعه آشنا شدند.
شناسه خبر: 2980
تاریخ خبر: 1401/4/4 08:38

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، با هدف آشنایی ورزشکاران با آثار فرهنگی تاریخی و مباحث مربوط به حفاظت از این آثار، گروه همرکاب با شروع مسیر از مجموعه سعدآباد و رسیدن به مجموعه نیاوران، ضمن بازدید از کاخ موزه ها بر فرهنگ سازی جهت حفاظت و صیانت از آثار تاریخی توسط تمام علاقه مندان و دلسوزان به خصوص جامعه ورزشی تاکید کردند.

بر اساس این گزارش برنامه جاری برای نخستین بار است که توسط گروه همرکاب برگزار شده و قرار است در فرصت های آتی در سایر مجموعه ها و محوطه های تاریخی فرهنگی نیز اجرا شود.