کلام اله مجید؛ اثری ارزشمند در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این اثر خطی در سده دهم هجری توسط ملا علاء بیک تبریزی (علاء الدین تبریزی) به خط جامع نویسی شامل (خط رقاع، شکسته نستعلیق، نسخ، نستعلیق) با عیار خط ممتاز در 407 صفحه در قطع ربعی به رشته تحریر در آمده است.
شناسه خبر: 2653
تاریخ خبر: 1399/10/24 13:55

این اثر خطی در سده دهم هجری توسط ملا علاء بیک تبریزی (علاء الدین تبریزی) به خط جامع نویسی شامل (خط رقاع، شکسته نستعلیق، نسخ، نستعلیق) با عیار خط ممتاز در 407 صفحه در قطع ربعی به رشته تحریر در آمده است.

 

نام سوره ها  به صورت رنگین نویسی شنگرفی یا لاجوردی در فضای ترنج به نگارش در آمده و سرترنج و نیم ترنج به شکل خاصی، مذهب و مرصع گردیده اند. اطراف نام سوره قرآنی را مطلّاسازی احاطه کرده است.

 

جلد اثر لاکی (روغنی) با نقوش قاب قابی افشان تشعیری به نمایش در آمده و حاشیه جناقی مزدوج و حاشیه گل و بوته تشعیری از تزئینات روی جلد است.

 

مطلع کتاب با ذکر فهرست سوره های قرآنی و سوره فاتحه شروع می شود که بعد از آن سجعیات و سپس صفحات افتتاح می آید و خاتمه آن با عبارت "که فریادرس اوست، بندگانش را بمثل او و مانند او مشفق یافت نمی شود" به پایان آمده است.

 

  

  

 

گردآوری: ندا شانقی (آرشیو موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران)