در حاشیه نشست وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی؛

رویداد "شب فرهنگی ایران" در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد