به مناسبت هفته ملی کودک

حضور همیاران موزه در کوشک احمدشاهی/ برپایی ایستگاه نقاشی