خبر فوري :22بهمن بازديد از مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران رايگان و از ساعت 12:00 الي 18:00 پذيراي بازديدكنندگان گرامي مي باشد .

22بهمن بازديد از مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران رايگان و از ساعت 12:00 الي 18:00 پذيراي بازديدكنندگان گرامي مي باشد .

شناسه خبری: 3459
تاریخ انتشار: 1402/11/2114:49
هشتگ ها: #بازديد رايگان

آخرین مطالب