بنر بنر بنر بنر

برگزاری نمایشگاه آثار هنری "ترکیب بندی تلفیقی" در نگارخانه جهان نمانمایشگاه هنری به سبک "ترکیب بندی تلفیقی" از آثار هنرمند جوان کشورمان محمدرضا امینی طاری، در نگارخانه جهان نمای مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در معرض نمایش عموم قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی کشور مطرح کرد:
طراحی پلان مدیریت بحران در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
محمدحسن طالبیان گفت: باید تلاش شود در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و دیگر موزه ها پلان مدیریت و مدیریت بحران و همچنین تقویم رویدادها طراحی و در طول سال منتشر شود.

نمایشگاه های “آیینه تبریز” و “مشروطه در صاحبقراینه” باحضور رئیس شورای شهر تهران به کار خود خاتمه دادنمایشگاه های “آیینه تبریز” و “مشروطه در صاحبقراینه” که به مناسبت واقعه مشروطه و فتح تهران در کاخ صاحبقرانیه برپا شده بودند با حضور احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران به کار خود خاتمه داد.

نمایشگاه دستاوردهای سازمان میراث فرهنگی در کاخ نیاوران به کار خود پایان دادنمایشگاه فرصت ها و دستاوردهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یک سال گذشته که همزمان با هفته دولت در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شده بود عصر روز شنبه به کار خود پایان داد.

مدیر کل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی خبر داد:
سامان دهی امور و انتظام بخشی به وضعیت موجود فعالیت مهم سازمان میراث فرهنگی در یک سال گذشته است
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﮔﻔﺖ: ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ، ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳت.

همزمان با هفته دولت
افتتاح نمایشگاه دستاوردهای سازمان میراث فرهنگی در کاخ نیاوران
همزمان با هفته دولت، نمایشگاه فرصت ها و دستاوردهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یک سال گذشته در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران افتتاح شد.

  به مناسبت هفته دولت
  راه اندازی استفاده از بلیت الکترونیکی در کاخ نیاوران

  به مناسبت هفته دولت سیستم استفاده از بلیت الکترونیکی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران راه اندازی شد.

  همزمان با هفته دولت
  مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران دوشنبه باز است

  همزمان با هفته دولت، تعطیلی هفتگی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در تاریخ دوشنبه 3 شهریور لغو و همچون دیگر ایام هفته پذیرای بازدیدکنندگان است.

  به دلیل استقبال زیاد بازدیدکنندگان
  نمایشگاه های “آیینه تبریز” و “مشروطه در صاحبقراینه” تا پایان هفته دولت تمدید شد

  تاریخ برگزاری نمایشگاه های “آیینه تبریز” و “مشروطه در صاحبقراینه” که به مناسبت فتح تهران و واقعه مشروطه در کاخ صاحبقرانیه برپا شده بودند، به دلیل استقبال زیاد بازدیدکنندگان تا پایان هفته دولت تمدید شد.

  تبلیغات

  نظرسنجي

  نظر شما در مورد گرافیک جدید سایت چیست؟  رأی دادن  

  نشانی: تهران، میدان شهید باهنر (نیاوران)، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
  تلفن مجموعه: 15-22282012