مرکز اسناد

اسناد به جای مانده در میان اموال و آثار کاخ های نیاوران، به دلیل نزدیکی و روایت بخش هایی از رویدادهای بیرونی و درونی دربار شاهنشاهی که مرتبط با تاریخ معاصر ایران بوده است، ارزش خاصی دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

اسناد به جای مانده در میان اموال و آثار کاخ های نیاوران، به دلیل نزدیکی و روایت بخش هایی از رویدادهای بیرونی و درونی دربار شاهنشاهی که مرتبط با تاریخ معاصر ایران بوده است، ارزش خاصی دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. از همین رو در برنامه توسعه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، بخشی از ساختمان کاخ نیاوران که پیش از انقلاب محل استقرار مستخدمین بوده و بعد از انقلاب به انبار تعدادی از اموال موزه ای تبدیل شده بود، مرمت و به منظور ایجاد مرکز اسناد کاخ های نیاوران احیاء و آماده گردید. این مرکز در تاریخ دوم خرداد ماه 1383 همزمان با بزرگداشت هفته میراث فرهنگی افتتاح گردید.

در این مرکز مجموعه ای از اسناد تاریخی معاصر از کاخ های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران گردآوری شده است که عبارتند از:

  • آلبوم های عکس نگاتیو، اسلاید: مجموعه ای از آلبوم های متنوع عکس که بیشتر آنها متعلق به دوره پهلوی دوم و تعدادی نیز از دوره، پهلوی اول است و موضوعاتی همانند شخصیت ها، خانواده پهلوی، مراسم رسمی، تاجگذاری، تشریفات، ابنیه تاریخی و ... را در بر می گیرند.
  •  اسناد: این آثار دست نوشته های مشخص خانواده پهلوی دوم و همچنین مدارک مربوط به امور داخلی دربار را شامل می شود.
  • صفحات گرامافون و نوارهای صوتی: این صفحات مجموعه ای از آثار موسیقی کلاسیک، جاز و ... جهان است و همچنین موسیقی سنتی و پاپ ایران، قصه، شعر، آوازهای کودکان و ادبیات معاصر همانند اشعار نیما یوشیج، اخوان ثالث و ... را در بر می گیرند .
  • فیلم های ویدئویی: بر روی این فیلم ها تصاویری از مناظر کاخ های نیاوران و مراسم های رسمی، تشریفاتی و ... ثبت گردیده است .