سلسله نشست‌های تخصصی معاونت میراث فرهنگی

نشست «تأملی بر ادبیات میراث فرهنگی » سه شنبه یکم اسفند ‌ماه جاری در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی معاونت میراث فرهنگی ، نشست «تأملی بر ادبیات میراث فرهنگی » شنبه 1 اسفند ماه ساعت 10 تا 12 در سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار خواهد شد.

در این نشست‌ ، محمد منصور فلامکی و محمد رضا اصلانی  حضور دارند و سخنرانی می‌کنند.

حضور اهالی رسانه و دانشجویان رشته‌های مرتبط در این نشست‌ها آزاد است.