22 بهمن بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی کشور رایگان مي باشد

بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روز 22 بهمن رایگان است.

به گزارش اداره روابط عمومي مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بازدید از موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روز یکشنبه 22 بهمن ماه رایگان است.

ساعت فعالیت و بازدید از از موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی در این روز جهت شرکت در راهپیمایی22 بهمن، از 12 تا 18 خواهد بود.