گزارش تصویری/استقبال بازدیدکنندگان از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در نخستین روز زمستان 1402