برگزاری نشست تخصصی «حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی» در مجموعه نیاوران+گزارش تصویری

به مناسبت هفته میراث فرهنگی، نشست علمی و کاربردی «حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی» 30 اردیبهشت 1402 در سالن کنفرانس مجموعه نیاوران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، ارائه دستاوردهای این مجموعه درخصوص مرمت و حفاظت آثار تاریخی و فرهنگی کاخ موزه صاحبقرانیه با سخنرانی مهدی کلیایی، مسئول واحد مرمت و نگهداری مجموعه نیاوران، سمانه سادات حسینی، محسن چاره ساز و مهدی مداحی گیوی از جمله بخش های این نشست بود.

اصول و راهکارهای محافظت اموال فرهنگی و تاریخی در موزه ها و مخازن موزه ها شامل اصول شماره گذاری، بسته بندی، جابجایی و انبارش با سخنرانی فتح اله نیازی، مسئول واحد مرمت مجموعه سعدآباد و رئیس انجمن صنفی مرمتگران آثار دیگر مبحث ارایه شده در نشست یادشده بود.

شرحی بر استانداردهای تدوین شده توسط سازمان ملی استاندارد درخصوص نحوه نگهداری و حفاظت آثار تاریخی و فرهنگی توسط مهدی کلیایی بخش دیگر نشست بود.

نشست یاد شده به همت واحد حفاظت و مرمت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و با همکاری انجمن صنفی سراسری مرمتگران آثار فرهنگی و هنری برگزار شد.