افزایش ساعت کار مجموعه نیاوران طی روزهای پایانی سال 1401

بر اساس بخش نامه معاونت میراث فرهنگی کشور، ساعت کار مجموعه نیاوران از تاریخ 20 تا 28 اسفند 1401 افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران بر اساس این بخش نامه ساعت کار موزه های نیاوران 20 تا 28 اسفند جاری از ساعت 9 تا 19 خواهد بود و ورود به مجموعه تا ساعت 18 امکان پذیر است.

گفتنی است مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با 5 موزه فعال شامل کاخ اختصاصی نیاوران، کوشک احمدشاهی، موزه جهان نما، موزه خودروهای اختصاصی و موزه کتابخانه اختصاصی همه روزه میزبان گردشگران و علاقه مندان است.