برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با اصول نورپردازی در موزه ها و بناهای تاریخی" در مجموعه نیاوران

دوره آموزشی "آشنایی با اصول نورپردازی در موزه ها و بناهای تاریخی" 8 اسفند 1401 در سالن کنفرانس مجموعه نیاوران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران این دوره ویژه موزه داران دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی و دولتی به مدت 2 ساعت از سوی اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با تدریس آیدین ارجمند استاد دانشگاه تدارک دیده شده بود.

دوره یاد شده در راستای سند آموزشی مصوب اداره کل موزه ها و با هدف ارتقای آگاهی و دانش موزه داران کشور برگزار شده و در آن موزه دارانی از 18 نهاد، سازمان و وزارت خانه شرکت کرند.

همچنین در راستای این سند، دوره آموزشی دیگری در تاریخ 2 اسفند جاری با عنوان "آشنایی با اصول برنامه ریزی در موزه ها" و تدریس رضا دبیری نژاد مدیر موزه ملک به مدت 2 ساعت در همین محل برگزار شد.