برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با اصول برنامه ریزی در موزه ها" در مجموعه نیاوران

دوره آموزشی "آشنایی با اصول برنامه ریزی در موزه ها" در مجموعه نیاوران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران این دوره ویژه موزه داران دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی و دولتی به مدت 4 ساعت از سوی اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدارک دیده شده است.

دوره یاد شده در راستای سند آموزشی مصوب اداره کل موزه ها و با هدف ارتقای آگاهی و دانش موزه داران کشور برگزار شده و در آن موزه دارانی از 18 نهاد، سازمان و وزارت خانه شرکت کرده اند.

رضا دبیری نژاد از موزه داران قدیمی و مدیر موزه ملک و آیدین ارجمند استاد دانشگاه، مدرسان این دوره هستند.

بر اساس جدول زمانبندی دوره آموزشی "آشنایی با اصول برنامه ریزی در موزه ها" دوم و هشتم اسفند 1401 در محل سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار می شود.