تعطیلی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به دلیل بارش سنگین برف

به دلیل بارش سنگین برف و لغزندگی و بسته شدن معابر، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران یکشنبه 23 بهمن 1401 تعطیل شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، با توجه به بارش سنگین برف این مجموعه 23 بهمن از ساعت 10 تعطیل است.

همچنین به دلیل تداوم بارش برف و لغزندگی و مسدودی معابر؛ و به منظور حفظ سلامت بازدیدکنندگان محترم مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران دوشنبه 24 بهمن 1401 نیز تعطیل است و امکان پذیرش گردشگران را ندارد.