جریان ایران هراسی در دنیا خیلی فعال است/ لزوم ارزان تر کردن سفرها برای رونق گردشگری

مدیر کاخ موزه نیاوران گفت: مهم ترین گام برای رونق گردشگری داخلی تسهیل سفرها، ارزان تر کردن سفرها، ایجاد زیرساخت های سفر و گردشگری در کشور است و مجموع این کارها باعث می شود مردم به سفر و گردشگری ترغیب شوند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران؛ بیژن مقدم مدیر کاخ موزه نیاوران در گفت و گو با خبرنگار گردشگری خبرگزاری برنا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره گردشگری، گفت: اولین اثری که اعتراض و اغتشاش های اخیر در کشور داشت اثر اقتصادی و ناامنی بود که در جامعه ایجاد شد، در ادامه این جریان موضوع گردشگری هم در داخل و هم در خارج از کشور موضوعیت پیدا کرد.

وی افزود: طبیعی است وقتی چنین شرایطی در کشور شکل می گیرد، وقتی گردشگران خارجی و توریست ها می خواهند به ایران بیایند، به دلیل دشمنی هایی که در کشورشان با ایران وجود دارد به آنها اعلام خطر می کنند و محدوده جغرافیایی ایران را محدوده ناامنی معرفی کرده و آنها را از سفر منصرف می کنند.

این کارشناس رسانه ادامه داد: کل این پروژه که تحت عنوان براندازی از آن یاد می شود، دولت و جمهوری اسلامی را ضعیف می کند و آنها با این کار بخش اقتصادی گردشگری را که انصافاً در حال برداشتن گام های بزرگی در دولت جدید بود و نگاه جدیدی داشت را تضعیف می کنند.

مقدم افزود: در دولت جدید وزارت خانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از وزارت خانه دسته چندم به وزارت خانه درجه یک تبدیل شده، آن هم به دلیل نوع نگاهی که دارد و این کاملاً طبیعی است که آنها نخواهند این مجموعه موفق شود.

مدیرکاخ موزه نیاوران گفت: سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری تائیدی بود بر اینکه هم جهت گیری درباره گردشگری در داخل کشور توسط وزارت میراث فرهنگی صحیح بوده و هم اینکه تلاش های خوبی در این جهت شکل گرفته است.

وی درباره رونق گردشگری در ایران گفت: مهم ترین گام برای رونق گردشگری داخلی تسهیل سفرها، ارزان تر کردن سفرها، ایجاد زیرساخت های سفر و گردشگری در کشور است و مجموع این کارها باعث می شود مردم به سفر و گردشگری ترغیب شوند.

مقدم تصریح کرد: در حوزه گردشگری خارجی رابطه ما با کشورهای دیگر و ایجاد امنیت در داخل کشور یکی از مولفه های خیلی جدی و مهم است، البته جریان ایران هراسی در دنیا خیلی فعال است و آنها نمی خواهد اقتصاد، پول و توجهی به سمت ایران بیاید، به همین جهت اگر بتوانیم شرایط جامعه را امن نگه داریم، حتماً می توانیم گروه های بسیاری را ترغیب کنیم تا به ایران سفر کنند.