تعطیلی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به دلیل برودت هوا

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به دلیل برودت هوا روز شنبه 24 و یکشنبه 25 دی ماه 1401 تعطیل است.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران باتوجه به برودت هوا و باهدف مدیریت مصرف گاز و اعلام استانداری تهران، شنبه 24 و یکشنبه 25 دی ماه تعطیل اعلام شده است.

بر اساس این گزارش کاخ موزه ها و بخش اداری این مجموعه در تاریخ های یاد شده امکان پذیرش مراجعان و گردشگران را ندارد.

گفتنی است مجموعه نیاوران از کاخ موزه های واقع در شمال شهر تهران است که بناهای آن متعلق به دوران قاجار و پهلوی می باشد.