برگزاری نشست تخصصی «چیستی پژوهش در موزه» در مجموعه نیاوران+گزارش تصویری

همزمان با هفته پژوهش، نشست تخصصی چیستی پژوهش در موزه با سخنرانی پژوهشگر هنر مینو خانی، 28 آذر 1401 در سالن کنفرانس مجموعه نیاوران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در این نشست استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر مینو خانی اظهار داشت: پژوهش در محیط موزه و معرفی آثار باید به گونه ای انجام شود که برای هردوگروه مخاطب عام و خاص مفید و کاربردی باشد.

او خلا جدی در معرفی آثار موزه ها را عدم بیان ویژگی های خاص و ممتاز اثر که موجب بودن آن اثر در محیط موزه شده عنوان کرد و افزود: برای معرفی آثار یک موزه یا مجموعه خاص ویژگی هایی همچون خاستگاه، هنرمند و مشخصات فیزیکی اثر و همچنین ذکر نمونه های مشابه در دیگر موزه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهشگر حوزه هنر گفت: در موزه ها جهت معرفی آثار شایسته است که طبقه بندی موضوعی و محتوایی آثار و همچنین مجموعه آثار یک موزه خاص به صورت جدا مورد توجه قرار گیرد تا دسترسی به منابع برای مخاطبان و پژوهشگران را آسان، تخصصی و کاربردی کند.

او با بیان ویژگی های خاص کاخ موزه ها اظهار داشت: در معرفی کاخ موزه ها دو عنصر "تاریخ معنوی" که دربرگیرنده اتفاقات و رویدادها و "تاریخ فیزیکی" که دربرگیرنده معماری است مطرح می باشد که بر اساس این دو مقوله می بایست متون معرفی به روز شده و تداوم اجتماعی به روز داشته باشد و از سویی نیز علل وقوع اتفاقاتی که منجر به موزه شدن این فضا شده است توضیح داده شود تا تصویر درستی به مخاطبان از فضای مورد بازدید ارایه شود.

مینو خانی در بخشی از سخنان خود با بررسی وبسایت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران عناوین پژوهشی موجود را مورد بررسی قرار داد و عکس های مناسب و خوب از آثار را در فضای مجازی از عوامل مهم و تاثیر گذار معرفی آثار و اشیا عنوان کرد.

او با بیان اینکه نهاد موزه جزئی از عالم هنر است خاطر نشان کرد: راهنمای موزه در معرفی آثار برای مخاطبان باید ضمن شناخت کامل اثر و دانستن تحولات اجتماعی، تطبیق مباحث جامعه شناسی مربوط به اثر با وقایع و مسایل روز را از طریق تفسیر برای مخاطبان ارائه کند.